Būvprojektu izstrāde

SIA „Ekolat” veic kompleksu objekta projektēšanu, kas vispārīgā gadījumā var ietvert šādu sadaļu izstrādi:

  • TS- Teritorijas sadaļas izstrāde;
  • ĢP - ģenerālplāns, asu piesaiste, vertikālais plānojums u.c.;
  • AR - Arhitektūras risinājumi;
  • BK, DZK -  Būvkonstrukciju un dzelzsbetona konstrukcijas, ēku  un būvju konstrukcijas;
  • ŪK, ŪKT – ārējie un iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli;
  • LKT – ārējie lietus kanalizācijas tīkli;
  • EL, ELT – ārējo un iekšējo elektroietaišu projektēšana;
  • DOP- Darbu organizēšanas projekts, būvdarbu veikšanas norādījumi, būvdarbu secība u.c.
  • T, BA sadaļas – tāmju un būvdarbu apjomu sastādīšana.

Mūsu sertificētie speciālisti nodrošinās kvalitatīvu projektu izstrādi atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumam ievērojot normatīvās prasības.