Lielākie projekti

SIA “Ekolat” realizēto un ieprojektēto projektu saraksts periodā no 2008.g. līdz 2015.g.

2008.g.

Krāslavas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība (Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis”)

2009.g.

Krāslavas novada Ezerkalna ciema ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2. Kārta (Pasūtītājs: SIA „Ūdensserviss K”)

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Krāslavas rajona Kombuļu pagasta Kombuļu ciemā (Pasūtītājs: Kombuļu pagasta padome)

Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība un artēziskās akas (dziļurbuma) ierīkošana (Pasūtītājs: Šķeltovas pagasta padome”)

2010.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 3. kārta – Dagdas pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība I un II kārta” (Pasūtītājs: SIA „Dagdas komunāla saimniecība”)

Indras pagasta Indras ciema ūdenssaimniecības attīstība (Pasūtītājs: Indras pagasta pārvalde)

2011.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Skaistas pagasta Skaistas ciemā(Pasūtītājs: Skaistas pagasta pārvalde))

Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Piedrujas pagasta Piedrujas ciemā (Pasūtītājs: Piedrujas pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Izvaltas ciemā (Pasūtītājs: Krāslavas novada dome)

2012.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas novada Kalniešu pagasta Kalniešu ciemā (Pasūtītājs: Krāslavas novada dome)

2008.g.

Daugavpils cietokšņa inženiertehnisko sistēmu rekonstrukcija un ielu tehniskā labiekārtošana tehniskā projekta izstrāde un Daugavpils Cietokšņa, Hospitāļu ielas, Konstantīna ielas un Komandantu ielas kompleksā labiekārtošana un inženiertehnisko sistēmu rekonstrukcijas tehniskā projekta (Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome)

2010.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Kalkūnes pagasta c.Kalkūni (Pasūtītājs: Kalkūnes pagasta pārvalde)

2011.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Birķeneles ciemā (Pasūtītājs: Kalkūnes pagasta pārvalde)

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Ziedu un Skaistā ielās, Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Skaistā, Ziedu un Aizupes ielās, jaunu kanalizācijas tiklu izbūve Ziedu, Skaistas, Aizupes ielās, urbuma Nr. 2 renovācija (Pasūtītājs: Skrudalienas pagasta pārvalde)

2012.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Tabores pagasta Tabores ciemā (Pasūtītājs: Tabores pagasta pārvalde)

2013.g.

„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes ciemā” (Pasūtītājs: Kalkūnes pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta” ietvaros, tehniskā projekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 12.sistēmā – Jaunbūve 2, Daugavpils (Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis”)

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta” ietvaros, tehniskā projekta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 11.sistēmā – Jaunbūve 1, Daugavpils (Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis”)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Daugavpils novada Kalupes pagastā Kalupes ciemā (Pasūtītājs: Kalupes pagasta pārvalde)

Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un izbūve, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un attīrīšanas iekārtu izbūve Daugavpils novada, Biķernieku pagasta, Biķernieku ciemā (Pasūtītājs: Biķernieku pagasta pārvalde)

2014.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Vecsalienas pagasta Červonkas ciemā – ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība, sūkņu stacijas izbūve un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (Pasūtītājs: Vecsalienas pagasta pārvalde)

Atdzelžošanas stacijas, ūdensvada tīklu rekonstrukcija, kanalizācijas vadu, kanalizācijas spiedvada un pārsūknēšanas stacijas būvniecība Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā (Pasūtītājs: Sventes pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā, Ūdensvada ierīkošana (2.kārta) (Pasūtītājs: Salienas pagasta pārvalde)

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Maļinovas ciemā, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā (Pasūtītājs: Vecsalienas pagasta pārvalde)

Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība I, II, III kārta (Pasūtītājs: Medumu pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības  attīstība Daugavpilī III kārta” ietvaros, tehniskais projekts” Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija un paplašināšana jaunā Forštadte, Cēsu un fabrikas ielas rajonos Daugavpili (sistēmas 13,14, 15). 13.sistēma (Pasūtītājs: SIA „Daugavpils ūdens”)

Ūdenssaimniecības  attīstība Daugavpilī III kārta” ietvaros, tehniskais projekts” Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija un paplašināšana jaunā Forštadte, Cēsu un fabrikas ielas rajonos Daugavpili (sistēmas 13,14, 15). 14.sistēma (Pasūtītājs: SIA „Daugavpils ūdens”)

Ūdenssaimniecības  attīstība Daugavpilī III kārta” ietvaros, tehniskais projekts” Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija un paplašināšana jaunā Forštadte, Cēsu un fabrikas ielas rajonos Daugavpili (sistēmas 13,14, 15). 15.sistēma (Pasūtītājs: SIA „Daugavpils ūdens”)

2015.g.

LRDS “Ilūkste” ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija (Pasūtītājs: SIA „LatRosTrans”)

2008.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagasta Sakstagala ciemā (Pasūtītājs: Sakstagala pagasta pārvalde)

2012.g.

„Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā (Pasūtītājs: Čornajas pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā (Pasūtītājs: Čornajas pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā (Pasūtītājs: Feimaņu pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā (Pasūtītājs: Bērzgales pagasta pārvalde)

2013.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunbūve (Pasūtītājs: Lendžu pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā. Papilddarbi (Pasūtītājs: Feimaņu pagasta pārvalde)

„Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā, Rēzeknes novadā. Otrā kārta. (urbuma atjaunošana un izbūve, NAI izbūve) (Pasūtītājs: Sakstagala pagasta pārvalde)

Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta (Pasūtītājs: Lendžu pagasta pārvalde)

Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība (Pasūtītājs: Nagļu pagasta pārvalde)

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā (Pasūtītājs: Sakstagala pagasta pārvalde)

Jēkabpils rajons:

2009.g.

Zasas ciema ūdenssaimniecības attīstība (Pasūtītājs: Zasas pagasta padome)

2015.g.

Kanalizācijas tīklu izbūve Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām (Pasūtītājs: Viesītes novada pašvaldība)

2009.g.

Kārsavas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana  Kohēzijas fonda  līdzdalības projektā „ ūdenssaimniecības attīstība 15. Austrumlatvijas  upju baseinu pašvaldībās 3. kārta” (Pasūtītājs: SIA „Kārsavas namsaimnieks”)

2013.g.

Ogres ūdenssaimniecības attīstība II kārta, 1.posms – 2 artēzisko urbumu ierīkošana Zīlokalnu ūdensgūtnē (Pasūtītājs: PA „Mālkalne”)

2015.g.

Draudzības ielas kanalizācijas sūkņu stacijas spiedvada pārbūve (Pasūtītājs: UAB „Instita”)

2012.g.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens iegūšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas kompleksa rekonstrukcija Limbažos (Pasūtītājs: SIA „Siltums Jums”)

2013.g.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, ieskaitot KSS izbūvi, Limbažos. Iepirkuma daļa Nr.2 (Pasūtītājs: SIA „Binders”)

 

2009.g.

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Valkas rajona Valkas pagasta Lugažu ciemā Sēļu ciemā I un II kārta” (Pasūtītājs: Valkas pagasta pārvalde)

2009.g.

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 3. kārta – Notekūdeņu attīrīšanas iekāru un artēziskās akas izbūve Viļakā” (Pasūtītājs: Sakstagala pagasta pārvalde) (Pasūtītājs: SIA „Koger Vide”)

2010.g.

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 3. kārta – Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” (Pasūtītājs: SIA „Tirel”)

2012.g.

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstības I un II kārta (Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība)

2013.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā (Pasūtītājs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”)

2015.g.

Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā (Pasūtītājs: SIA „Lubānas KP”)

Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta (Pasūtītājs: SIA „ĢL Konsultants”)

 

2010.g.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas iepirkuma dokumentācijas sagatavošana”; „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros. Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Liepājas, Durbes un V. Purvīša ielās” (Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis”)
2012.g.

Papildus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Kandava

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība Olaines novada, Jaunolaines lielciemā (Pasūtītājs: SIA „Siltums Jums”)

2013.g.

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Baložos, d/s „Titurga” un d/s „Buras” teritorijā” (Pasūtītājs: CBF SIA „Binders”)

Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalne, II kārta. Ūdensapgādes, kanalizācija un ar to saistītās inžniertehniskās būves (kanalizācijas sūkņu stacija) Meldru ielā, Salaspils pilsētā (Pasūtītājs: PSIA „Valgums-S”)

2014.g.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta (Pasūtītājs: SIA „Ādažu ūdens”)

 

:2011.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta (Pasūtītājs: Aglonas novada dome)

2012.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā (Pasūtītājs: Aglonas novada dome)

2013.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā I kārta (Pasūtītājs: Aglonas novada dome)

2014.g.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciemā (Pasūtītājs: Preiļu novada dome)

 

:2011.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā (Pasūtītājs: SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”)

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā (Pasūtītājs: SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”)

2013.g.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmu projektēšana un būvdarbi Bauskā (Pasūtītājs: SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”)

2015.g.

Kanalizācijas tīklu pārbūve Pārupes, Meldru,  Burtnieku, Birznieku, Ainavu, Līdumnieku, Ozolu, Celtnieku  ielā, Bērzkalnu ciemā, Īslīces pagastā, Bauskas novadā (Pasūtītājs: SIA „ĢL Konsultants”)

 

:2012.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Zīlānu ciemā (Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība)

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada, Mežāres pagasta, Mežāres ciemā (Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība)

2013.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā „Kūku attīrīšanas iekārtas (Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība)

2014.g.

Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā (2.kārta) (Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība)

Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Variešu pagasta Variešu ciemā (2.kārta) (Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība)

 

2012.g.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā – ūdensvada un kanalizācijas projektēšana un izbūve Rojā – Kunčos un Priežu ielā” (Pasūtītājs: PA „Talsu partneri”)

 

2013.g.

“Projektēšana un būvdarbi – Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu (ŪAS) projektēšana un izbūve, Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) projektēšana un izbūve” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” (Pasūtītājs: SIA „Siltums Jums”)

„Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, uzglabāšana un spiediena nodrošināšana” Līguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā” (Pasūtītājs: SIA „Siltums Jums”)

 

SIA „Asond”

SIA „Aidana”

SIA „Sēļi”

SIA „VARPA”

SIA „INGRID’A”

SIA „Latgales bekons”

TEP izstrāde:

Tehniski ekonomiskais pamatojums projektam „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” (2015.gada janvāris) Pasūtītājs: SIA „Lubānas KP”

Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas attīstības koncepcija un tehniski ekonomiskais pamatojums (2015.gada februāris) Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome

Priekšizpētes ziņojums. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU IZBŪVES IESPĒJAS ATTĪSTĀMAJĀ RAŽOŠANAS TERITORIJĀ, KRĀSLAVAS PILSĒTAS INDRAS IELAS APKAIMĒ (2015.gada septembris) Pasūtītājs: Krāslavas novada dome