Projektu vadība un konsultācijas

Mūsu projektu vadības mērķis ir nodrošināt rezultātu atbilstību vajadzībām un izredzēm, un lai klienti un projektu partneri būtu informēti, justos droši un pārliecināti par mūsu darbu.

Mūsu ekspertīzē projektu vadībā ietilpst būvprojekti ūdenssaimniecības un vides sfērās. Mūsu pakalpojumi aptver visus projektu vadības posmus – no identifikācijas un plānošanas ar projektēšanu un uzraudzību, līdz nodošanas ekspluatācijā.

Galvenās darbības ietver:

  • Projekta formulēšana un priekšizpēte;
  • Projekta organizācija un koordinācija;
  • Profesionālu komandas vadība;
  • Progresa uzraudzība;
  • Budžeta sagatavošana un izmaksu kontrole.

SIA „Ekolat” projektu vadība atspoguļo mūsu apņemšanos apmierināt individuālā prasības katrā projekta izpildē, tam vajadzībām īstenojot efektīvu analīzi un informācijas prezentāciju.

Uzņēmums piedāvā pakalpojumus ūdenssaimniecības sektorā, realizējot visus projekta etapus – no pirmsizstrādes izpētes līdz detalizētai projektēšanai, izbūvei, sagādes koordinēšanai un būvuzraudzībai. Visi pakalpojumi tiek veikti saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citām normām, kuras regulē projektu izstrādes un būvniecības procesus.