Būvuzraudzība

SIA „Ekolat” speciālisti nodrošina saviem klientiem kvalitatīvu būvdarbu kontroli atbilstoši  projekta un normatīvo aktu prasībām, precīzi ievērojot Pasūtītāja intereses un tiesības.

Tiek īstenots:

  • Būvmontāžas darbu tehniskā uzraudzība ūdenssaimniecības objektos;
  • Ūdenssaimniecības objektu  autoruzraudzība;
  • Projektu ekspertīzes veikšana;
  • Inženierkonsultācijas un klienta interešu aizstāvība būvniecības laikā.