02.09.2015

28/06/2017

SIA „Ekolat” un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola parakstīja līgumu par sadarbību un pakalpojumu sniegšanu dizaina un tēlniecības objektu ideju izstrādes jomā; pētījumu un inovāciju jomā; radošo industriju, tradicionālās mākslas un kultūras mantojuma projektu un pētījumu jomā; RMDV jauniešu prakses, darba un radošās darbības iespēju nodrošinājumu. Sadarbība sekmēs nacionālās identitātes saglabāšanu un atpazīstamību pasaules kultūras telpā. Sadarbības mērķi ir apzināt un saglabāt kultūras mantojumu un nacionālo identitāti, dinamiski jaunradīt mūsdienīgas inovācijas, veicināt mākslas un dizaina attīstību reģionā, veidot Latgales reģiona pilsētu un Austrumlatvijas kultūras telpu un kultūrvidi.