02.12.2015

28/06/2017

Pabeigts un nodots ekspluatācijā būvprojekts Lubānā, kas tika sagatavots un īstenots saskaņā ar SIA „Lubānas KP” izsludinātā konkursa „Tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta izstrāde “Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā”” ietvaros. Atbilstoši tā tehniskajai specifikācijai, SIA „Ekolat” izstrādāja Tehniski ekonomisko pamatojumu un būvprojekta tehnisko daļu. Mūsu speciālisti, sadarbojoties ar būvprojekta būvprojektēšanas inženieriem, nodrošināja projekta realizācijas visoptimālākā rezultāta sasniegšanu termiņos.

Projekts tika īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.