22. dzimšanas diena

28/06/2017

Februārī SIA „Ekolat” svin savu 22.dzimšanas dienu līdz ar to tika noskaitīti sekojoši rezultāti:
• tika izdzerti 2000 litri kafijas
• tika izlietotas 3000 pildspalvas un 600 kartridžes
• 134 bezmiega naktis
• pieredzēti 25 ceļojumi ārzemēs
• apmeklētas 75 pilsētas
• nosvinēti 250 svētki

Mums ir brīnišķīga profesionālā komanda
• kopumā ir izpildīti 2076 līgumi visās Latvijas reģionos – no Krāslavas līdz Venspilīm
• no tiem vairāk kā 300 vides nodaļas projekti
• pēc mūsu projektiem veiksmīgi strādā ap 80 ūdens attīrīšanas stacijas un 76 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
• noprojektēti un izbūvēti 432 km ūdensvada un kanalizācijas
• izbūvētas 134 ēkas ar mūsu ieprojektētiem iekšējiem tīkliem
• Mēs varam izprojektēt 12 km par 2 mēnešiem bez izmaiņām būvniecības laikā
• Mūsu projektus ciena būvfirmas par kvalitāti
• Mums ir liels draugu un partneru loks Latvijā un ārzemēs
Mēs gribam pateikt PALDIES visiem Pasūtītajiem, partneriem, kolēģiem par sadarbību!
Mēs vīsi mīlam mūsu Latviju un visi kopā taisām viņu tīrāk un skaistāk!