Par izstrādāto būvprojektu

10/08/2017

Pēc SIA “Jēkabpils ūdens” pasūtījuma 2017.gada jūlijā SIA ”Ekolat” pabeidza būvprojekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, IV kārta” iztrādi, kas ietvera divus sekojošus būvobjektus kanalizācijas un ūdensapgādes inženiertīklu paplašināšanai:

1) ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārta, ārējo ūdensapgādes  inženiertīklu paplašināšana:  Aizkraukles, Medņu, Ļaudonas, Rudens, Krāces, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves, Dārznieku, Druvas, Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Radžu, Liliju, Mēness, Imantas, Tīruma, Pilskalna, Ilūkstes, Meldru ielās  un kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana Meldru ielā Jēkabpilī”, projektā plānotā ūdensapgādes tīklu būvniecība ar kopējo ieprojektēto maģistrālo tīklu apjomu 5,91 km. Kopējais ieprojektēto kanalizācijas tīklu apjoms: pašteces kanalizācijas tīkli 0.22 km, spiedvadi 0,055 km, 1 kanalizācijas sūkņu stacija;

2) ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārta, ārējo kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana: Aizkraukles, Medņu, Ļaudonas, Rudens, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu,  Īves, Dārznieku, Druvas, Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Radžu, Liliju, Mēness, Kraujas, Kuģu, Kurzemes, Tulpju, A.Pormaļa, Atpūtas, Saules, Ražas, Tīruma, Imantas, Dzirnavu ielas Jēkabpilī”. Šī projektā plānotā kanalizācijas tīklu būvniecība dažādās Jēkabpils pilsētas ielās, kopējais ieprojektēto tīklu apjoms: pašteces kanalizācijas tīkli 7.1 km, spiedvadi 0,315 km, 4.gab kanalizācijas sūkņu stacijas.

Paldies visai komandai par produktīvu darbu!