Lielākie projekti

SIA “Ekolat” realizēto un ieprojektēto projektu saraksts periodā no 2016.g. līdz 2021.g.

„Ražošanas zonas infrastruktūras būvniecība Indras ielā, Krāslavā” (2017. gada septembris) Pasūtītājs: Krāslavas novada dome

Ražošanas korpusa ēkas demontāža 3748 m2, palīgēku demontāža ar kopējo platību 781 m2, ugunsdzēsības rezervuāra V-216m3 atjaunošana, ugunsdzēsības dīķa atjaunošana un tīrīšana V-1200m3, Asfaltēti ceļi  0,451 km, asfaltēti laukumi 901 m2, Grants škembu seguma ceļi 0,477 km, Grants škembu seguma laukums 13451 m2, žogs 1310 m. Inženierkomunikācijas: K1-750 m, U1-947 m, apgaismojums 3750 m. Būvprojekta apjoms realizēts 2020.g.

Atkritumu laukumu būvniecība Latgales ielā 5, Krāslavā, Krāslavas novadā (2018. gada decembris) Pasūtītājs: Krāslavas novada dome

Asfaltēts laukums 1534,8 m2, grants seguma laukums 2285,3 m2, nojume 72 m2,  žogs 265 m, vārtu uzstādīšana 3 gab., inženierkomunikācijas U1- 9,5 m; K1-3,5m ar lokālo krajrezervuāru V-2,7 m3, K2- 124 m, apgaismojums 245 m. Būvprojekta apjoms realizēts 2019.g.

„Indras ciema centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve “Pēdiņas” Indras pagasts, Krāslavas novads” (2019. gada decembris) Pasūtītājs: Indras pagasta pārvalde

Esošo NAI demontāža, NAI 2x25m3/dnn, notekūdeņu pieņemšanas kameras būvniecība, K1-105,5m, K1S-60,5m kopgarumā, un tehnoloģisko spiedvadu būvniecība 60,5m, elektroapgāde

Robežnieku ciema centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve “Attīrīšanas iekārtas

Esošo NAI demontāža, jaunas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 25 m3/dnn; notekūdeņu pieņemšanas kameras būvniecība; kanalizācijas tīkli 93,5 m tehnoloģisko spiedvadu būvniecība 45,5 m; notekūdeņu plūsmas mērītāja uzstādīšana; notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas labiekārtošana. dūņu mineralizētora uzstādīšana.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un inženiertīklu būvprojekta izstrāde ražošanas zonai Indras ielā, Krāslavā

Apkures un mehāniskās ventilācijas ierīkošana. Siltummzegla izveidošana. Telpu platība 683.9 m². Būvprojekta apjoms realizēts 2020.g.

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība  Daugavpils un Silavas ielu rajonā Izvaltā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā” (2019. gada decembris) Pasūtītājs: Izvaltas pagasta pārvalde

Ū1-271,0m, K1 -240m, K1S-143m,  KSS-1 gab. Elektroapgādes līdz uzskaitei 1 kompl. 

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. (2017. gada decembris) Pasūtītājs: SIA “Daugavpils ūdens” 

U1-9147,5m, K1-7137,0m, K1S-890,5m. Būvprojekta apjoms realizēts 2021.g.

Ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeru pāri Daugavas upei  būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (2017. gada decembris) Pasūtītājs: SIA “Daugavpils ūdens”

U1-1259,0 m, K1S-1350,5 m, K1-3,5m. Būvprojekta apjoms realizēts 2021.g.

Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. kanalizācijas sūkņu stacijas

KSS – 3 gab. Būvprojekta apjoms realizēts 2021.g. Elektroapgāde līdz uzskaitei 3gab.

Mobilās betona rūpnīcas izvietošana  pēc adreses Siguldas ielā 6D, Daugavpilī (2018. gada jūlijs)  SIA “BETONBLOCK”

Grants seguma laukums-  2430,7 m2; betona rūpnīcas projektējamā dzelzsbetona pamata plātne S~220 m2, Betona mikseru skalošanas iekārta ar betona laukumu riteņu skalošanai S~115 m2, žogs 185,0 m, ugunsdrošības ārsiena, U1- 100,5 m. Būvprojekta apjoms realizēts 2019.g.

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve Aizputes ielā, Daugavpilī (Aizputes un Tukuma ielu krustojumā)” (2018. gada decembris) Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

K2-258,5m, KSS2-1gab, K2S-15m, lietus ūdens akumulācijas sistēma V-47,0 m3 

Ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Apkures sistēmas un siltummezgla izveidošana. Cauruļvadu nomaiņa, apkures iekārtu (radiatoru) nomaiņa pret jauniem moderniem peneļtipa radiatoriem. Ventilācijas sistēmas atjaunošana un pārbūve. Kopēja platība: 3700 m2.

Būvprojekts „Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Jātnieku ielā 95, Daugavpilī” (2018. gada septembris) Pasūtītājs: AS “LATVENERGO”

K1-545 m. Būvprojekta apjoms realizēts 2020.g.

Ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūve Stropu ielas 40 rajonā, Daugavpilī (2020. gada augusts) Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

U1-339,0m, K1-317,5m, KSS-1 gab, K1S-11,5m. Elektroapgāde līdz uzskaitei 2 gab.  

 Ražošanas ēkas vienkāršotā atjaunošana Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī

Apkures sistēmas izveidošana ražošanas cehos no griestu paneļiem. Apkurināma platība: 1255 m2. Ventilācijas sistēmas pārbūve. Jauno kontūru veidošana apkures un ventilācijas sistēmām. Būvprojekta apjoms realizēts 2021.g.

“Noliktavas ēkas būvniecība Slāvu ielā 4L, Daugavpilī (UKT, LKT daļu) izstrāde”  (2020. gada decembris) AS “Latvijas Maiznieks”

U1-28,0m, K1-44,0m, iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Esošās ēkas pārbūve ar piebūvi SIA “AUTO WELLE”  autosalona ierīkošanai Daugavpils, 18.novembra iela 68”  (2020. gada jūnijs)

K2-48m lietus ūdens infiltrācijas sistēma, Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.