Par noslēgto līgumu

20/06/2017
11.05.2017. SIA „Ekolat” noslēdza līgumu ar SIA „Daugavpils ūdens” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros. Projektā paredzēts izstrādāt būvprojektu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Judovkas mikrorajonā, izstrādāt būvprojektu ūdensvada un kanalizācijas dīķeru izbūvei pāri Daugavas upei Judovkas mikrorajonā, kā arī veikt būvprojektu autoruzraudzību.