Par paveikto

13/07/2017

Šogad SIA “Ekolat” komanda pabeidza divu būvprojektu izstrādi.

Tika izstrādāts būvprojekts projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros, kurā tika paredzēts izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus privātmāju rajonos Valkas pilsētā. Līdz ar to tika ieprojektēti ūdensapgādes tīkli – 3396,0 m, kanalizācijas tīkli – 3171,0 m, gan spiediena kanalizācijas tīkli 154,0 m.

Projekts „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Valmieras aglomerācijā, 3 kārta” ietver 3 būvprojektu izstrādi: 1) „Ūdensapgādes tīkli Abula ielā no Mūrmuižas ielas līdz Abula ielai 2, Valmierā“, kas ietver ūdensapgādes tīklu – 1121,5 m projektēšānu; 2) „Ūdensapgādes tīkli Semināra ielas 2 iebrauktuvē Valmieras pilsētā” ar sekojošo darba apjomu:  ūdensapgādes tīkli – 63,5 m; 3) „Ūdensapgādes tīkli Burtnieku novada Valmiermuižas ciemā“, projektā tika paredzēta ūdensapgādes tīklu – 661,5 m izbūve.

Pateicāmies par sadarbību visiem iesaistītajiem projektu izstrādes gaitā.