Par semināru projekta PICSIopt ietvaros

19/06/2017

2016.gada 08.decembrī Ekolat uzņēma viesus no vācu uzņēmumiem tandler.com un 3SConsult PICSIopt projekta ietvaros. Vizītes laikā tika organizēts informatīvais seminārs, kas bija veltīts iepazīšanās ar projekta koncepciju un tā mērķiem, kā arī semināra laikā tika demontrētas tandler.com un 3Sconsult programmatūru funkcijas un iespējas, kas rada inovatīvo piegājienu ūdenssaimniecības sektora infrastruktūras plānošanai un attīstībai. Semināru apmeklēja SIA „Daugavpils ūdens” un SIA „Jēkabpils ūdens” pārstāvji.