Sadarbība ar RSEZ

28/06/2017

Pēc Rēzeknes novada pašvaldības pasūtījuma, SIA „Ekolat” sadarbībā ar Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu (RSEZ) (+ SIA „Firma L4” in SIA „Laurus konsultācijas”) izstrādāja Tehniski ekonomisko pamatojumu un koncepciju Rēzeknes pilsētas industriālās teritorijas pielāgošanai un attīstībai. Tika apspriestas teritoriālās/izvietojuma priekšrocības, nepieciešamība tās attīstībai, projekta ieguvumi, galvenās problēmas un ierobežojošie faktori, nepieciešamie atbalsta virzieni un pasākumi. Rezultātā tika izstrādāta projekta I kārta rūpniecības teritorijas pielāgošanai, kas sekmēs uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju ienākuma līmeņa palielināšanos; papildus pievienotās vērtības radīšanu gan esošajiem komersantiem, gan tiem komersantiem, kuri Projekta I kārtas rezultātā uzsāks darbību Projekta teritorijā; un labāku transporta infrastruktūras pieejamību.