Par izstrādāto būvprojektu

Pēc SIA “Jēkabpils ūdens” pasūtījuma 2017.gada jūlijā SIA ”Ekolat” pabeidza būvprojekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, IV kārta” iztrādi, kas ietvera divus sekojošus būvobjektus kanalizācijas un ūdensapgādes inženiertīklu paplašināšanai: 1) ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārta, ārējo ūdensapgādes  inženiertīklu paplašināšana:  Aizkraukles, Medņu, Ļaudonas, Rudens, Krāces, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves, Dārznieku, Druvas, Aldaunas,...

Par paveikto

Šogad SIA “Ekolat” komanda pabeidza divu būvprojektu izstrādi. Tika izstrādāts būvprojekts projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros, kurā tika paredzēts izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus privātmāju rajonos Valkas pilsētā. Līdz ar to tika ieprojektēti ūdensapgādes tīkli – 3396,0 m, kanalizācijas tīkli – 3171,0 m, gan spiediena kanalizācijas tīkli 154,0 m....

Inducont seminārs

SIA “Inducont” 12.jūnijā novadīja semināru Ekolat telpās, kas bija veltīts problēmu risinājumiem ūdensapgādes tīklu uzturēšanā, diagnostikā un skalošanā, kā arī smaku novēršanas risinājumiem kanalizācijas būvēm, problēmu risinājumiem kanalizācijas tīklu uzturēšanā un industriālo notekūdeņu problemātikai. Semināru novadīja SIA “Inducont” pārstāvji Jānis Ambainis un Gints Pērkons. Par semināra noklausīšanos dalībnieki saņema apliecinājumus.

Uponor apmācību seminārs

5.jūnijā Ekolat telpās tika novadīts Uponor organizētais seminārs ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures un dzesēšanas jomās. Semināra pirmā daļa tika veltīta prezentācijai par ārējo tīklu kanalizācijas cauruļu veidiem saskaņā ar EN 13476 un akām, kā arī par ārējo tīklu spiedvadu caurulēm saskaņā ar EN 12201. Otrajā daļā tika stāstīts par PEX ūdensapgādes...

Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī

Mēs esam lepni, ka SIA “Ekolat” ir atzīta par videi draudzīgāko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu Daugavpilī. Līdz ar to 26.maijā mūsu kolēģi ir svinīgi saņēmuši atzinības rakstu un balvu no Daugavpils pilsētas domes.  Šī atzinība ir spēcīgs motivators turpināt domāt un rīkoties “zaļi”, kā arī popularizēt racionālu resursu izmantošanu, ko mēs arī veicinām ar...

Par noslēgto līgumu

11.05.2017. SIA „Ekolat” noslēdza līgumu ar SIA „Daugavpils ūdens” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros. Projektā paredzēts izstrādāt būvprojektu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Judovkas mikrorajonā, izstrādāt būvprojektu ūdensvada un kanalizācijas dīķeru izbūvei pāri Daugavas upei Judovkas mikrorajonā, kā arī veikt būvprojektu...

Par semināru projekta PICSIopt ietvaros

2016.gada 08.decembrī Ekolat uzņēma viesus no vācu uzņēmumiem tandler.com un 3SConsult PICSIopt projekta ietvaros. Vizītes laikā tika organizēts informatīvais seminārs, kas bija veltīts iepazīšanās ar projekta koncepciju un tā mērķiem, kā arī semināra laikā tika demontrētas tandler.com un 3Sconsult programmatūru funkcijas un iespējas, kas rada inovatīvo piegājienu ūdenssaimniecības sektora infrastruktūras...

Sveicam Daugavpils Universitāti 95 gadu jubilejā!

SIA „Ekolat” valdes priekšsēdētāja, Tatjana Loginova, novembrī apsveica rektoru un akadēmiķi Arvīda Barševska Daugavpils Universitātes 95 gadu jubilejā. Un novēlēja jaunus panākumus, zinātniskus sasniegumus un turpmāku attīstību! Jau 10 gadu laikā firma „Ekolat” cieši sadarbojas ar Daugavpils Universitāti kopīgos projektos un nodrošina darba praksi studentiem. Mēs ceram uz turpmākām partnerattiecībām...

Krāslavas pils Amatu mājas pārbūves projekta izstrāde

Jūnijā SIA „Ekolat” pabeidza būvprojekta “Krāslavas pils kompleksa Amatu mājas (Pils ielā 6, Krāslavā) pārbūve” izstrādi. Mūsu projekts nodrošinās pils ēkas un teritorijas labiekārtošanu, Amatu mājas restaurāciju, ieskaitot tās jumta jauno konstrukciju plānošanu, fasādes atjaunošanu, iekštelpu pārbūvi, ievērojot Grāfu Plāteru pils kompleksa vēsturiskās arhitektūras īpatnības un tēlu. Amatu māja ir...

  • 1
  • 2